Voorwaardelijke vergoeding privégebruik auto

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt die ook privé gebruikt mag worden, moet de werkgever rekening houden met een bijtelling voor privégebruik van de auto. De bijtelling wordt verminderd met de vergoeding die de

Kamervragen mogelijk misbruik premiekortingsregeling

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de premiekortingsregeling voor oudere werknemers beantwoord. Eind augustus 2013 werd de regeling toegepast voor ruim 35.000 oudere werknemers. De mate van gebruik van de regeling

Wijzigingen arbeidsrecht

Per 1 januari 2015 zijn er belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht doorgevoerd. Zo is de Wet Werk en Zekerheid van kracht geworden, evenals de Wet Modernisering Regelingen voor Verlof en Arbeidstijden. Onderstaand een overzicht van de

Premies werknemersverzekeringen 2015

Voor 2015 gelden de volgende premiepercentages voor de werknemersverzekeringen WW-Awf 2,07% WAO/WIA basis 5,25% Bijdrage kinderopvang 0,50% Whk variabel, zie beschikking Zvw 6,95% Idem, bijdrage werknemer (indien van

Wijzigingen loonbelasting

Per 1 januari 2015 zijn de volgende zaken gewijzigd in de loonbelasting. 80%-regeling voor afkoop levenslooptegoedIn 2013 konden deelnemers aan de levensloopregeling het levenslooptegoed volledig opnemen, waarbij over slechts 80% van het

Investeringsaftrek 2015

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om de investeringen in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), energie-investeringsaftrek (EIA) en

Wijzigingen IB 2015

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de volgende zaken gewijzigd in de inkomstenbelasting. Tarieven box 1Het tarief in de eerste schijf bedraagt 8,35% (2014: 5,15%). Het tarief in de tweede schijf bedraagt 13,85% (2014: 10,85%). De tarieven in de